Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zaručuje, že údaje poskytnuté při prodeji zboží přes internetový obchod tj. jméno, příjmení, název společnosti, adresu, IČO, DIČ, telefonní číslo a email neposkytne třetím osobám. Tyto údaje jsou evidovány výhradně pro potřebu provozovatele (nabídky zboží, informace o slevách a akcích) podle Zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Naše registrace na Úřadě pro ochranu osobních údajů: https://forms.uoou.cz/registration.aspx?id=146380