„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde
 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zaručuje, že údaje poskytnuté při prodeji zboží přes internetový obchod tj. jméno, příjmení, název společnosti, adresu, IČO, DIČ, telefonní číslo a email neposkytne třetím osobám. Tyto údaje jsou evidovány výhradně pro potřebu provozovatele (nabídky zboží, informace o slevách a akcích) podle Zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Naše registrace na Úřadě pro ochranu osobních údajů: https://forms.uoou.cz/registration.aspx?id=146380